Metrik Untuk Mengukur Kempen PR yang Berjaya

Setelah menjalankan kempen PR, apa yang seterusnya? Tugas seterusnya adalah mengukur matlamat dan petunjuk prestasi utama (KPI). Tetapi setiap kempen dan pelanggan akan mempunyai jangkaan yang berbeza terhadap metrik utama. Dengan ledakan PR digital baru-baru ini, kedua-dua pelanggan dan agensi PR dapat mengakses data berangka. Apakah metrik biasa yang biasa diketahui oleh pelanggan Jangkauan dan Penglibatan?


Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan bahawa kita tidak dapat mengukur kandungan dengan kesan sahaja. Profesional PR perlu menggabungkan kemahiran bercerita dan analitis dalam pemasaran kandungan untuk membuat kempen kesedaran jenama yang holistik. Tidak seperti pemasaran konvensional, metrik yang anda ukur dalam kempen PR sedikit berbeza dan ia harus sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan. Paling penting apa yang penting bagi pelanggan.

  1. Matlamat Kempen

Kenal pasti Matlamat Kempen Penting untuk memahami tujuan pelanggan sebelum menetapkan strategi PR yang kreatif.


Sebagai contoh, adakah pelanggan mahukan kesedaran atau penukaran jenama? Atau adakah mereka menjangkau khalayak baru dan dapat ditindaklanjuti?


Daripada hanya menekan ke bawah untuk mencapai jumlah tertinggi, ada strategi komunikasi lain yang perlu anda atasi. Perhatikan metrik seperti penyimpanan mesej.